Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of Regulation (EU) No 912/2014 on the financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement under international agreements to which the European Union is party


Identifikátor aktu: COM(2019)597
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of Regulation (EU) No 912/2014 on the financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement under international agreements to which the European Union is party
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/577
Názov procesu: COM(2019)597 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 912/2014 o finančnej zodpovednosti spojenej s urovnávaním sporov medzi investorom a štátom podľa medzinárodných dohôd, ktorých zml...