Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia


Identifikátor aktu: COM(2019)586
Medziinštitucionálny kód: 2019/0259 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.11.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/569
Názov procesu: COM(2019)586 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [docx, 81 kB] slovenský 14.11.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [pdf, 321 kB] slovenský 14.11.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [docx, 81 kB] anglický 14.11.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [pdf, 247 kB] anglický 14.11.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [docx, 74 kB] anglický 14.11.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America, of the first part, the European Union and its Member States, of the second part, Iceland of the third part, and the Kingdom of Norway, of the fourth part, signed on June 16 and 21, 2011, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [pdf, 271 kB] anglický 14.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [docx, 75 kB] slovenský 14.11.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [pdf, 416 kB] slovenský 14.11.2019 Annex Annexes