Naspäť na výsledky hľadania

DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2019 – Adjustments of administrative appropriations of EU institutions in line with the latest information available and update of revenue (own resources)


Identifikátor aktu: COM(2019)594
Názov: DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2019 – Adjustments of administrative appropriations of EU institutions in line with the latest information available and update of revenue (own resources)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/562
Názov procesu: COM(2019)594 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Úpravy administatívnych výdavkov inštitúcií EÚ v súlade s najnovšími dostupnými informáciami a aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov)