Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Council Recommendation on promoting health-enhancing physical activity across sectors


Identifikátor aktu: COM(2019)565
Názov: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Council Recommendation on promoting health-enhancing physical activity across sectors
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.11.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/559
Názov procesu: COM(2019)565 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní odporúčania Rady o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch...