Naspäť na výsledky hľadania

Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Euro Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2019)574
Medziinštitucionálny kód: 2010/0180 (NLE)
Názov: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Euro Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2019
Typ aktu: Adoption by Commission of amended proposal
Číslo procesu: LPEU/2019/558
Názov procesu: COM(2019)574 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej