Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom


Identifikátor aktu: COM(2019)553
Názov: COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/545
Názov procesu: COM(2019)553 STANOVISKO KOMISIE k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
STANOVISKO KOMISIE k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom [docx, 100 kB] slovenský 19.11.2019 Provisional data
STANOVISKO KOMISIE k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom [pdf, 566 kB] slovenský 19.11.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [docx, 97 kB] anglický 18.11.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [pdf, 539 kB] anglický 18.11.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [docx, 98 kB] anglický 04.11.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [pdf, 550 kB] anglický 04.11.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [docx, 98 kB] anglický 31.10.2019 Provisional data
COMMISSION OPINION on a draft Regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom [pdf, 546 kB] anglický 31.10.2019 Provisional data