Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2017)


Identifikátor aktu: COM(2019)561
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2017)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/542
Názov procesu: COM(2019)561 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Kvalita benzínu a motorovej nafty, ktoré sa používajú v cestnej doprave v Európskej únii (Rok podávania správ 2017)