Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2018 and the achievements of the Union programme.


Identifikátor aktu: COM(2019)549
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2018 and the achievements of the Union programme.
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/540
Názov procesu: COM(2019)549 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2018 a o výsledkoch programu Únie