Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Cultural Heritage 2018


Identifikátor aktu: COM(2019)548
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Cultural Heritage 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/537
Názov procesu: COM(2019)548 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní, výsledkoch a celkovom posúdení Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018