Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirty-ninth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, with regards to amendments to Appendices II and III to that Convention


Identifikátor aktu: COM(2019)494
Medziinštitucionálny kód: 2019/0241 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirty-ninth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, with regards to amendments to Appendices II and III to that Convention
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/536
Názov procesu: COM(2019)494 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom deviatom zasadnutí stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť v súv...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirty-ninth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, with regards to amendments to Appendices II and III to that Convention [docx, 83 kB] anglický 25.10.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirty-ninth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, with regards to amendments to Appendices II and III to that Convention [pdf, 243 kB] anglický 25.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom deviatom zasadnutí stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť v súvislosti so zmenami prílohy II a prílohy III k uvedenému dohovoru [docx, 86 kB] slovenský 25.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom deviatom zasadnutí stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť v súvislosti so zmenami prílohy II a prílohy III k uvedenému dohovoru [pdf, 347 kB] slovenský 25.10.2019 Proposal for a decision