Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement


Identifikátor aktu: COM(2019)550
Medziinštitucionálny kód: 2019/0242 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/535
Názov procesu: COM(2019)550 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve A...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [docx, 83 kB] slovenský 25.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [pdf, 341 kB] slovenský 25.10.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [docx, 78 kB] slovenský 25.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [pdf, 497 kB] slovenský 25.10.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement [docx, 83 kB] anglický 25.10.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement [pdf, 249 kB] anglický 25.10.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement [docx, 79 kB] anglický 25.10.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement [pdf, 48 kB] anglický 25.10.2019 Annex Annexes