Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2018


Identifikátor aktu: COM(2019)484
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/532
Názov procesu: COM(2019)484 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o zárukách krytých všeobecným rozpočtom Situácia k 31. decembru 2018