Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland


Identifikátor aktu: COM(2019)491
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/527
Názov procesu: COM(2019)491 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska [docx, 88 kB] slovenský 23.10.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska [pdf, 344 kB] slovenský 23.10.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [docx, 88 kB] anglický 23.10.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [pdf, 260 kB] anglický 23.10.2019 Recommendation for a decision
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [docx, 71 kB] anglický 23.10.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [pdf, 212 kB] anglický 23.10.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [docx, 108 kB] anglický 23.10.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [pdf, 542 kB] anglický 23.10.2019 Staff working document
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [docx, 82 kB] anglický 23.10.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Ficheries Partnership Agreement and a Protocol with the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland [pdf, 151 kB] anglický 23.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu týkajúcemu sa ROZHODNUTIA RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska [docx, 82 kB] slovenský 23.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu týkajúcemu sa ROZHODNUTIA RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska [pdf, 240 kB] slovenský 23.10.2019 Annex Annexes