Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on a mechanism for compensating the Member State whose national member is elected President of Eurojust


Identifikátor aktu: COM(2019)471
Medziinštitucionálny kód: 2019/0224 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on a mechanism for compensating the Member State whose national member is elected President of Eurojust
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/511
Názov procesu: COM(2019)471 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o mechanizme náhrad pre členský štát, ktorého národný člen bol zvolený za predsedu Eurojustu