Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention


Identifikátor aktu: COM(2019)482
Medziinštitucionálny kód: 2019/0234 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/506
Názov procesu: COM(2019)482 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu doho...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu dohovoru [docx, 91 kB] slovenský 22.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu dohovoru [pdf, 375 kB] slovenský 22.10.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu dohovoru [docx, 415 kB] slovenský 22.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu dohovoru [pdf, 1995 kB] slovenský 22.10.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention [docx, 89 kB] anglický 14.10.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention [pdf, 270 kB] anglický 14.10.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention [docx, 426 kB] anglický 14.10.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention [pdf, 1820 kB] anglický 14.10.2019 Annex Annexes