Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) amending Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 as regards the deadlines by which the United Kingdom would have to fulfil the conditions for eligibility for Union funding following the withdrawal of the United Kingdom from the Union


Identifikátor aktu: C(2019)7296
Názov: COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) amending Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 as regards the deadlines by which the United Kingdom would have to fulfil the conditions for eligibility for Union funding following the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/497
Názov procesu: C(2019)7296 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prost...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie [docx, 85 kB] slovenský 10.10.2019 Delegated regulation Delegated regulations
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197, pokiaľ ide o lehoty, v ktorých by Spojené kráľovstvo muselo splniť podmienky oprávnenosti na financovanie z prostriedkov Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie [pdf, 344 kB] slovenský 10.10.2019 Delegated regulation Delegated regulations
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 as regards the deadlines by which the United Kingdom would have to fulfil the conditions for eligibility for Union funding following the withdrawal of the United Kingdom from the Union [docx, 82 kB] anglický 10.10.2019 Delegated regulation Delegated regulations
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 as regards the deadlines by which the United Kingdom would have to fulfil the conditions for eligibility for Union funding following the withdrawal of the United Kingdom from the Union [pdf, 260 kB] anglický 10.10.2019 Delegated regulation Delegated regulations