Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas


Identifikátor aktu: COM(2019)453
Medziinštitucionálny kód: 2019/0211 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/491
Názov procesu: COM(2019)453 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas [docx, 89 kB] anglický 08.10.2019 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas [pdf, 385 kB] anglický 08.10.2019 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori [docx, 91 kB] slovenský 08.10.2019 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori [pdf, 409 kB] slovenský 08.10.2019 Proposal for a regulation
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori [docx, 89 kB] slovenský 08.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori [pdf, 583 kB] slovenský 08.10.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Regulation fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas [docx, 89 kB] anglický 08.10.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Regulation fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Mediterranean and Black Seas [pdf, 563 kB] anglický 08.10.2019 Annex Annexes