Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019.


Identifikátor aktu: COM(2019)447
Medziinštitucionálny kód: 2019/0209 (NLE)
Názov: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019.
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.10.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/486
Názov procesu: COM(2019)447 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktor...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [docx, 120 kB] slovenský 01.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [pdf, 640 kB] slovenský 01.10.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019 [docx, 118 kB] anglický 01.10.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019 [pdf, 620 kB] anglický 01.10.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [docx, 82 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom uplatňovaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 [pdf, 243 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019 [docx, 81 kB] anglický 01.10.2019 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019 [pdf, 144 kB] anglický 01.10.2019 Annex Annexes