Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment


Identifikátor aktu: COM(2019)445
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 01.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/482
Názov procesu: COM(2019)445 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o povolení na vývoz v rokoch 2017 a 2018 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné k...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [docx, 79 kB] anglický 01.10.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [pdf, 161 kB] anglický 01.10.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o povolení na vývoz v rokoch 2017 a 2018 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [docx, 79 kB] slovenský 01.10.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o povolení na vývoz v rokoch 2017 a 2018 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [pdf, 260 kB] slovenský 01.10.2019 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degradng treatment or punishment [docx, 78 kB] anglický 01.10.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degradng treatment or punishment [pdf, 252 kB] anglický 01.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o povolení na vývoz v rokoch 2017 a 2018 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [docx, 78 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o povolení na vývoz v rokoch 2017 a 2018 podľa nariadenia o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [pdf, 424 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes