Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Japon pour le transfert et l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale


Identifikátor aktu: COM(2019)420
Názov: Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Japon pour le transfert et l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transnationale
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.09.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/480
Názov procesu: COM(2019)420 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) s cieľom predchádzať terorizmu a inej závažnej ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the opening of negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for the transfer and use of Passenger Name Record (PNR) data to prevent and combat terrorism and other serious transnational crime [docx, 87 kB] anglický 27.09.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the opening of negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for the transfer and use of Passenger Name Record (PNR) data to prevent and combat terrorism and other serious transnational crime [pdf, 241 kB] anglický 27.09.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) s cieľom predchádzať terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a bojovať proti nim [docx, 87 kB] slovenský 27.09.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) s cieľom predchádzať terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a bojovať proti nim [pdf, 340 kB] slovenský 27.09.2019 Recommendation for a decision
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the opening of negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for the transfer and use of Passenger Name Record (PNR) data to prevent and combat terrorism and other serious transnational crime [docx, 84 kB] anglický 27.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the opening of negotiations for an Agreement between the European Union and Japan for the transfer and use of Passenger Name Record (PNR) data to prevent and combat terrorism and other serious transnational crime [pdf, 147 kB] anglický 27.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY Smernice na rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) s cieľom predchádzať terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a bojovať proti nim [docx, 84 kB] slovenský 27.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY Smernice na rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Japonskom o prenose a využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) s cieľom predchádzať terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a bojovať proti nim [pdf, 239 kB] slovenský 27.09.2019 Annex Annexes