Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture


Identifikátor aktu: COM(2019)428
Medziinštitucionálny kód: 2019/0201 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.09.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/472
Názov procesu: COM(2019)428 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo [docx, 83 kB] slovenský 01.10.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo [pdf, 333 kB] slovenský 01.10.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHY k Návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo [docx, 124 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na ôsmom zasadnutí riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo [pdf, 546 kB] slovenský 01.10.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture [docx, 84 kB] anglický 26.09.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture [pdf, 249 kB] anglický 26.09.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture [docx, 127 kB] anglický 26.09.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Eighth Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture [pdf, 542 kB] anglický 26.09.2019 Annex Annexes