Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement


Identifikátor aktu: COM(2019)427
Medziinštitucionálny kód: 2019/0202 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.09.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/466
Názov procesu: COM(2019)427 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emis...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement [docx, 84 kB] anglický 25.09.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement [pdf, 242 kB] anglický 25.09.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode [docx, 85 kB] slovenský 25.09.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode [pdf, 342 kB] slovenský 25.09.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement [docx, 113 kB] anglický 25.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emission trading systems to amend Annex I and II to the Agreement [pdf, 438 kB] anglický 25.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode [docx, 110 kB] slovenský 25.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode [pdf, 543 kB] slovenský 25.09.2019 Annex Annexes