Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementation of the third Programme of Union action in the field of health in 2016


Identifikátor aktu: COM(2019)365
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementation of the third Programme of Union action in the field of health in 2016
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.08.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/464
Názov procesu: COM(2019)365 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia v roku 2016