Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte


Identifikátor aktu: COM(2019)407
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.09.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/460
Názov procesu: COM(2019)407 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o p

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte [docx, 85 kB] anglický 09.09.2019 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte [pdf, 250 kB] anglický 09.09.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [docx, 84 kB] slovenský 09.09.2019 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [pdf, 324 kB] slovenský 09.09.2019 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [docx, 81 kB] slovenský 09.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [pdf, 236 kB] slovenský 09.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte [docx, 81 kB] anglický 09.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to the waters of Mayotte [pdf, 149 kB] anglický 09.09.2019 Annex Annexes
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [docx, 84 kB] slovenský 09.09.2019 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu na ROZHODNUTIE RADY o poverení začať v mene Európskej únie rokovania o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd Mayotte [docx, 81 kB] slovenský 09.09.2019 Annex Annexes