Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018


Identifikátor aktu: COM(2019)415
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.09.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/456
Názov procesu: *COM(2019)415 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018 [docx, 567 kB] slovenský 16.09.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018 [pdf, 1177 kB] slovenský 16.09.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018 [docx, 593 kB] anglický 16.09.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018 [pdf, 1197 kB] anglický 16.09.2019 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018 [docx, 624 kB] slovenský 16.09.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018 [pdf, 1297 kB] slovenský 16.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018 [docx, 777 kB] anglický 16.09.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund in 2017 and 2018 [pdf, 995 kB] anglický 16.09.2019 Annex Annexes