Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union


Identifikátor aktu: COM(2019)398
Medziinštitucionálny kód: 2019/0187 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.09.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/441
Názov procesu: COM(2019)398 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych pl...