Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2019/501 et le règlement (UE) 2019/502 en ce qui concerne leurs périodes d’application


Identifikátor aktu: COM(2019)396
Medziinštitucionálny kód: 2019/0179 (COD)
Názov: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2019/501 et le règlement (UE) 2019/502 en ce qui concerne leurs périodes d’application
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.09.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/440
Názov procesu: COM(2019)396 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania