Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020


Identifikátor aktu: COM(2019)397
Medziinštitucionálny kód: 2019/0180 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.09.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/438
Názov procesu: *COM(2019)397 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)