Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regards to the Ministerial Declaration


Identifikátor aktu: COM(2019)379
Medziinštitucionálny kód: 2019/0174 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regards to the Ministerial Declaration
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.08.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/428
Názov procesu: COM(2019)379 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý je pripojený k ministerskému vyhláseniu, a pokiaľ ide o toto ministerské vyhlásenie [docx, 87 kB] slovenský 30.08.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý je pripojený k ministerskému vyhláseniu, a pokiaľ ide o toto ministerské vyhlásenie [pdf, 354 kB] slovenský 30.08.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration [docx, 85 kB] anglický 30.08.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration [pdf, 344 kB] anglický 30.08.2019 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration [docx, 118 kB] anglický 30.08.2019 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration [pdf, 621 kB] anglický 30.08.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý je pripojený k ministerskému vyhláseniu, a pokiaľ ide o toto ministerské vyhlásenie [docx, 122 kB] slovenský 30.08.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k Návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý je pripojený k ministerskému vyhláseniu, a pokiaľ ide o toto ministerské vyhlásenie [pdf, 765 kB] slovenský 30.08.2019 Annex Annexes