Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip , of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes


Identifikátor aktu: COM(2019)362
Medziinštitucionálny kód: 2019/0165 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip , of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.08.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/422
Názov procesu: COM(2019)362 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jedne...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie [docx, 87 kB] slovenský 08.08.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie [pdf, 335 kB] slovenský 08.08.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip , of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes [docx, 86 kB] anglický 08.08.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip , of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes [pdf, 158 kB] anglický 08.08.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie [docx, 84 kB] slovenský 08.08.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie [pdf, 320 kB] slovenský 08.08.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes [docx, 83 kB] anglický 08.08.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing and provisional application, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip on the general principles for its participation in Union programmes [pdf, 152 kB] anglický 08.08.2019 Annex Annexes