Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Council Decision 2013/755/EU of 25 November 2013 on the association of the overseas countries and territories with the European Union ('Overseas Association Decision')


Identifikátor aktu: COM(2019)359
Medziinštitucionálny kód: 2019/0162 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Council Decision 2013/755/EU of 25 November 2013 on the association of the overseas countries and territories with the European Union ('Overseas Association Decision')
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.08.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/418
Názov procesu: COM(2019)359 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)