Naspäť na výsledky hľadania

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant le cadre de coopération entre les cellules de renseignement financier


Identifikátor aktu: COM(2019)371
Názov: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant le cadre de coopération entre les cellules de renseignement financier
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/410
Názov procesu: COM(2019)371 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení rámca pre spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami