Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro


Identifikátor aktu: COM(2019)354
Medziinštitucionálny kód: 2019/0161 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.07.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/405
Názov procesu: COM(2019)354 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny