Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation


Identifikátor aktu: COM(2019)341
Medziinštitucionálny kód: 2019/0156 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.07.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/397
Názov procesu: COM(2019)341 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a je...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 86 kB] slovenský 22.07.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 358 kB] slovenský 22.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 85 kB] anglický 22.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 258 kB] anglický 22.07.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [docx, 249 kB] slovenský 22.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím Protokolu č. 1 týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [pdf, 2791 kB] slovenský 22.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [docx, 241 kB] anglický 22.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation [pdf, 2797 kB] anglický 22.07.2019 Annex Annexes