Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund


Identifikátor aktu: COM(2019)336
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/389
Názov procesu: COM(2019)336 SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund [docx, 87 kB] anglický 15.07.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund [pdf, 338 kB] anglický 15.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu [docx, 87 kB] slovenský 15.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu [pdf, 449 kB] slovenský 15.07.2019 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu [docx, 81 kB] slovenský 15.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu [pdf, 419 kB] slovenský 15.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund [docx, 81 kB] anglický 15.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of the financial assistance provided to the Overseas Countries and Territories under the 11th European Development Fund [pdf, 312 kB] anglický 15.07.2019 Annex Annexes