Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)


Identifikátor aktu: COM(2019)290
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/384
Názov procesu: COM(2019)290 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)