Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the field of professional qualifications in inland navigation


Identifikátor aktu: COM(2019)307
Medziinštitucionálny kód: 2019/0145 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the field of professional qualifications in inland navigation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.07.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/383
Názov procesu: COM(2019)307 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o pri...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby [docx, 86 kB] slovenský 03.07.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby [pdf, 358 kB] slovenský 03.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the field of professional qualifications in inland navigation [docx, 86 kB] anglický 03.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the field of professional qualifications in inland navigation [pdf, 262 kB] anglický 03.07.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the fields of professional qualifications in inland navigation [docx, 320 kB] anglický 03.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the fields of professional qualifications in inland navigation [pdf, 791 kB] anglický 03.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby [docx, 580 kB] slovenský 03.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie vzorov pre odborné spôsobilosti v oblasti vnútrozemskej plavby [pdf, 1049 kB] slovenský 03.07.2019 Annex Annexes