Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators


Identifikátor aktu: COM(2019)313
Medziinštitucionálny kód: 2019/0147 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.07.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/381
Názov procesu: COM(2019)313 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznam...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [docx, 82 kB] slovenský 03.07.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [pdf, 325 kB] slovenský 03.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators [docx, 82 kB] anglický 03.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators [pdf, 231 kB] anglický 03.07.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators [docx, 79 kB] anglický 03.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the List of Arbitrators [pdf, 230 kB] anglický 03.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [docx, 79 kB] slovenský 03.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom podľa Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [pdf, 310 kB] slovenský 03.07.2019 Annex Annexes