Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Union institutions’ progress towards the implementation of the gradual reduction of the Irish language derogation


Identifikátor aktu: COM(2019)318
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Union institutions’ progress towards the implementation of the gradual reduction of the Irish language derogation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/377
Názov procesu: COM(2019)318 SPRÁVA KOMISIE RADE o pokroku inštitúcií Únie pri vykonávaní postupného zužovania výnimky pre írsky jazyk