Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION - Monitoring the application of European Union law - 2018 Annual Report


Identifikátor aktu: COM(2019)319
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION - Monitoring the application of European Union law - 2018 Annual Report
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/376
Názov procesu: COM(2019)319 SPRÁVA KOMISIE Monitorovanie uplatňovania práva Európskej únie Výročná správa za rok 2018

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [docx, 5893 kB] anglický 04.07.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [pdf, 2068 kB] anglický 04.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE Monitorovanie uplatňovania práva Európskej únie Výročná správa za rok 2018 [docx, 1145 kB] slovenský 04.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE Monitorovanie uplatňovania práva Európskej únie Výročná správa za rok 2018 [pdf, 1288 kB] slovenský 04.07.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part I: General Statistical Overview Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [docx, 501 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part I: General Statistical Overview Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [pdf, 1875 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part II: Policy areas Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [docx, 2880 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part II: Policy areas Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [pdf, 6498 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part III: Member States Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [docx, 3404 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part III: Member States Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [docx, 2925 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part III: Member States Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [pdf, 7753 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Part III: Member States Accompanying the document Report from the Commission Monitoring the application of European Union law 2018 Annual Report [pdf, 5872 kB] anglický 04.07.2019 Staff working document