Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018


Identifikátor aktu: COM(2019)323
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.07.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/372
Názov procesu: COM(2019)323 SPRÁVA KOMISIE RADE Pätnásta správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 a o situácii vyplývajúcej z jeho uplatňovania za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018 [docx, 85 kB] anglický 05.07.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018 [pdf, 262 kB] anglický 05.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE Pätnásta správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 a o situácii vyplývajúcej z jeho uplatňovania za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 [docx, 87 kB] slovenský 05.07.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE Pätnásta správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 a o situácii vyplývajúcej z jeho uplatňovania za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 [pdf, 373 kB] slovenský 05.07.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018 [docx, 333 kB] anglický 05.07.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Fifteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2018 [pdf, 623 kB] anglický 05.07.2019 Staff working document