Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord


Identifikátor aktu: COM(2019)326
Medziinštitucionálny kód: 2019/0149 (NLE)
Názov: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification des annexes 1 et 2 de l'accord
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.07.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/370
Názov procesu: COM(2019)326 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s po...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu príloh 1 a 2 k dohode [docx, 82 kB] slovenský 08.07.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu príloh 1 a 2 k dohode [pdf, 328 kB] slovenský 08.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Decision [docx, 82 kB] anglický 08.07.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Decision [pdf, 233 kB] anglický 08.07.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu príloh 1 a 2 k dohode [docx, 117 kB] slovenský 08.07.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu príloh 1 a 2 k dohode [pdf, 677 kB] slovenský 08.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Decision [docx, 114 kB] anglický 08.07.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Decision [pdf, 495 kB] anglický 08.07.2019 Annex Annexes