Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de la Commission relative au projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'Autriche pour la période 2021-2030


Identifikátor aktu: C(2019)4420
Názov: Recommandation de la Commission relative au projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'Autriche pour la période 2021-2030
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/344
Názov procesu: C(2019)4420 ODPORÚČANIE KOMISIE k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu Rakúska na obdobie 2021 – 2030