Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services)


Identifikátor aktu: COM(2019)265
Medziinštitucionálny kód: 2019/0128 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.06.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/299
Názov procesu: COM(2019)265 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový ri...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 – Finančné služby) [docx, 82 kB] slovenský 07.06.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 – Finančné služby) [pdf, 317 kB] slovenský 07.06.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 – Finančné služby) [docx, 79 kB] slovenský 07.06.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Rozpočtový riadok 12 02 01 – Finančné služby) [pdf, 322 kB] slovenský 07.06.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services) [docx, 82 kB] anglický 07.06.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 12.02.01 - Financial services) [pdf, 239 kB] anglický 07.06.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 12.02.01 - Financial services) [docx, 79 kB] anglický 07.06.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 12.02.01 - Financial services) [pdf, 314 kB] anglický 07.06.2019 Annex Annexes