Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la République tchèque pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la République tchèque pour 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)503
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la République tchèque pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la République tchèque pour 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/297
Názov procesu: COM(2019)503 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Českej republiky na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Českej republiky na rok 2019