Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Lituanie pour 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)515
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Lituanie pour 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/292
Názov procesu: COM(2019)515 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Litvy na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Litvy na rok 2019