Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Portugal pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Portugal pour 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)522
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Portugal pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Portugal pour 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/289
Názov procesu: COM(2019)522 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Portugalska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Portugalska na rok 2019