Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Malte pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de Malte pour 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)518
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de Malte pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de Malte pour 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/280
Názov procesu: COM(2019)518 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Malty na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Malty na rok 2019