Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Grèce pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Grèce pour 2019


Identifikátor aktu: COM(2019)508
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Grèce pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Grèce pour 2019
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/273
Názov procesu: COM(2019)508 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Grécka na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Grécka na rok 2019