Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania


Identifikátor aktu: COM(2019)533
Názov: Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.06.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/261
Názov procesu: COM(2019)533 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Rumunsku

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Rumunsku [docx, 83 kB] slovenský 11.06.2019 Recommendation for a recommendation
Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY s cieľom napraviť značnú zistenú odchýlku od postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu v Rumunsku [pdf, 238 kB] slovenský 11.06.2019 Recommendation for a recommendation
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [docx, 83 kB] anglický 05.06.2019 Recommendation for a recommendation
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [pdf, 148 kB] anglický 05.06.2019 Recommendation for a recommendation
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 4 December 2018 Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [docx, 106 kB] anglický 05.06.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 4 December 2018 Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [pdf, 318 kB] anglický 05.06.2019 Staff working document